Archeohuis De Kolonie wordt beheerd door Erfgoed Lommel vzw.

De kernopdracht van het Archeohuis is het beheer van een onroerenderfgoeddepot. Hier kunnen archeologische bedrijven, amateurarcheologen, metaaldetectoristen en bouwheren hun archeologische collecties en ensembles uit de regio van Nationaal Park Bosland onder brengen. Bouwkundige elementen, enkel uit Lommel, zijn ook welkom. Dit kan zowel tijdelijk als permanent en zal steeds in overleg met de betrokken instanties en conform de geldende regelgeving en standaarden gebeuren.

Vanuit de eigen expertise is het Archeohuis steeds bereid om advies te verlenen over de problematiek van behoud en beheer en over het (archeologisch) (voor)onderzoek.

Naast het beheren en bewaren van de archeologische collecties, stimuleert Archeohuis De Kolonie het wetenschappelijk onderzoek ervan. Dit kan geheel op eigen initiatief zijn, maar ook in samenwerking met studenten, onderzoekers, amateurarcheologen, metaaldetectoristen en andere erfgoedactoren. Om het onderzoek te faciliteren wordt met behulp van een databank volop ingezet op de digitale ontsluiting van vondsten en sites, wetenschappelijke literatuur, illustraties, foto’s en kaarten. Dit zal evenwel tijd kosten.

Met activiteiten zoals Archeologiedagen en tentoonstellingen en het verzorgen van een website en publicaties hoopt het Archeohuis een zo breed mogelijk publiek te bereiken.

Om een goede werking te garanderen, steunt Archeohuis De Kolonie niet enkel op personeel; essentieel is ook de participatieve inbreng van erfgoedactoren en vooral van geëngageerde vrijwilligers.

Wil je meehelpen als vrijwilliger of collecties in bewaring geven of onderzoeken?
Aarzel dan niet om contact op te nemen.

Gelieve voor je bezoek het bezoekersreglement van Archeohuis De Kolonie te lezen.

Lees zeker ook de veelgestelde vragen.

Uw browser is verouderd

Update uw browser voor een optimale weergave. Nu updaten

×