In de Heilig Sacramentskerk van Lommel-Kattenbos vinden al enkele maanden geen eucharistievieringen meer plaats. De paters van de Congregatie van het Allerheiligst Sacrament bouwden de kerk samen met hun klooster in 1938-1939. Tien jaar later, in 1948, werd de parochie Kattenbos boven de doopvont gehouden. Vanaf dan deed de kerk als parochiekerk dienst. De toekomst ervan is momenteel nog niet bekend. Allerlei mogelijkheden worden bekeken. 

In de kerk bevinden zich natuurlijk nog de kerkschatten. De kerkfabriek beschikt wel over een lijst van de kerkschatten, maar een inventaris is er niet. Daarom sloegen recent de kerkfabriek en Erfgoed Lommel de handen in elkaar en samen inventariseren ze nu de kerkschatten. Erfgoed Lommel zet hiervoor een viertal vrijwilligers en een medewerker in. De samenwerking verloopt in een allerbeste en gemoedelijke sfeer. Alle voorwerpen worden ter plaatse beschreven, gemeten en gefotografeerd. In een later stadium zal de voor handen zijnde informatie en documentatie aan de voorwerpen worden toegevoegd. Het resultaat van de samenwerking zal zijn dat de kerkfabriek over enkele maanden over een gedetailleerde inventaris kan beschikken die zijn nut zal bewijzen bij het vinden van een nieuw onderkomen voor de kerkschatten.

Doopvont in het portaal van de kerk van Kattenbos. De doopvont stond eerder in de kapel van het ziekenhuis Maria Middelares. Foto: Erfgoed Lommel.

 

Share it!

Uw browser is verouderd

Update uw browser voor een optimale weergave. Nu updaten

×