Algemeen

 • Je kunt de bibliotheek en het archief en de collectie objecten enkel raadplegen na het maken van een afspraak. Vrij bezoek is niet mogelijk.
 • Je wordt verzocht deze afspraak via e-mail te maken, met een korte kennismaking en een reden van raadpleging.
 • Je wordt verzocht jouw jas en tas aan de kapstok achter te laten. Je mag wel schrijfgerief, papier en een laptop meenemen naar de publieksruimte. Erfgoed Lommel vzw is niet aansprakelijk voor het zoekraken van meegebrachte eigendommen.
 • Je wordt verzocht de collecties met de nodige zorg te behandelen en de richtlijnen hieromtrent zoals aangegeven in het bezoekersreglement en/of ter plaatse meegedeeld door een personeelslid te volgen.
 • Tijdens het raadplegen van de collecties is het niet toegelaten om te eten of te drinken.
 • Het is ten strengste verboden te roken in Erfgoedhuis De Barrier.
 • Inzage van de collecties is gratis.

Archief en documentatie

 • Bij het maken van een afspraak verduidelijk je welke dozen met archief en/of documentatie je wenst te raadplegen. Je geeft indien mogelijk de doosnummers op die je via de databank heeft gevonden. Indien je liever hebt dat het personeel de dozen voor de raadpleging bij elkaar zoekt, geef je een korte en duidelijke beschrijving van het onderwerp.
 • In sommige gevallen kan een verzoek tot raadpleging worden geweigerd:
  • Het archief wordt op dat moment geïnventariseerd en/of geregistreerd.
  • Het archiefstuk is in slechte staat en/of het materiaal is te delicaat.
  • Het archiefstuk is wegens de bescherming van privacy niet of beperkt beschikbaar.
 • Het is niet toegestaan dat je zelf dozen en/of ander archiefmateriaal uit de archiefrekken haalt. Het personeel zet de gewenste dozen voor je klaar op een leestafel.
 • Je kan meerdere dozen per bezoek raadplegen. Wel word je verzocht om doos per doos te raadplegen. Vooraleer je dus een andere doos openmaakt, zorg je ervoor dat de archiefstukken van de vorige doos netjes zijn opgeruimd.
 • Eens je klaar bent, laat je alle dozen en/of ander archiefmateriaal op de leestafel liggen. Het personeel plaatst deze terug in de archiefrekken.
 • Je draagt zorg voor de archiefstukken. Je mag geen paperclips of nietjes bevestigen en niet schrijven op de archiefstukken. Wanneer je de archiefstukken terug in de doos plaatst zorg je ervoor dat er niets plooit of scheurt.
 • Je mag geen archiefstukken en/of ander archiefmateriaal meenemen buiten de leeszaal.

Bibliotheek

 • Bij het maken van een afspraak verduidelijk je welke boeken en/of tijdschriften je wenst te raadplegen. Je geeft indien mogelijk de documentidentificatienummers op die je via de databank hebt gevonden. Indien je liever hebt dat het personeel de boeken en/of tijdschriften voor de raadpleging bij elkaar zoekt, geef je een korte en duidelijke beschrijving van het onderwerp.
 • Het is niet toegestaan dat je zelf boeken en/of tijdschriften uit de bibliotheek haalt. Het personeel legt alle gewenste boeken en/of tijdschriften voor je klaar op een leestafel.
 • Eens je klaar bent, laat je alle boeken en/of tijdschriften op de leestafel liggen. Het personeel plaatst deze terug in de bibliotheek.
 • Je draagt zorg voor de boeken en/of tijdschriften. Je maakt geen ezelsoren of aantekeningen in de boeken en/of tijdschriften. Je scheurt geen pagina’s uit de boeken en/of tijdschriften.
 • Boeken en/of tijdschriften worden niet uitgeleend.

Fotocollectie

 • Alle foto’s en prentbriefkaarten zullen op termijn online beschikbaar worden gesteld. De fysieke exemplaren van de fotocollectie zijn daarom niet ter inzage beschikbaar.
 • Indien je de gewenste foto’s en/of prentbriefkaarten niet kan vinden in de databank, kan je contact opnemen met Erfgoedhuis De Barrier.

Objecten

 • Bij het maken van een afspraak verduidelijk je welke objecten je wenst te raadplegen. Je geeft indien mogelijk de inventarisnummers op die je via de databank hebt gevonden. Indien je liever hebt dat het personeel de objecten voor de raadpleging bij elkaar zoekt, geef je een korte en duidelijke beschrijving van het onderwerp.
 • Het is niet toegestaan dat je zelf objecten uit het depot haalt. Het personeel zet alle gewenste objecten voor je klaar.
 • Eens je klaar bent, laat je alle objecten op de tafel liggen. Het personeel plaatst deze terug in het depot.
 • Je draagt zorg voor de objecten.
 • Objecten worden niet uitgeleend tenzij op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek en na het opmaken van een overeenkomst van tijdelijke bewaargeving.

Reproducties

 • Kopieën en/of digitale reproducties zijn gratis.
 • Je vraagt steeds toestemming aan een personeelslid en mag niet zelf het kopieapparaat bedienen.
 • In een aantal gevallen kan je de toestemming worden geweigerd:
  • Er is gevaar voor schade wegens de kwetsbaarheid van de stukken.
  • De afmetingen van de stukken staan het niet toe.
  • Auteursrechtelijk is het niet toegestaan.
 • Indien een kopie of digitale reproductie niet mogelijk is wegens de kwetsbaarheid van de stukken, mag je met jouw eigen camera of smartphone een foto maken.
 • Indien je een digitale reproductie wenst van een foto en/of prentbriefkaart neem je contact op met Erfgoedhuis De Barrier. Gelieve in dat geval met behulp van de beeldbank een documentidentificatienummer te voorzien.

Slotbepalingen

 • Indien er tijdens jouw raadpleging een verschil van mening ontstaat over één of meerdere punten van het bezoekersreglement van Erfgoedhuis De Barrier en/of met de richtlijnen van een personeelslid van Erfgoed Lommel vzw, al dan niet gebaseerd op bovenstaand reglement, ligt de uiteindelijke beslissing bij de directeur van Erfgoed Lommel vzw, of de plaatsvervanger.
 • In alle gevallen waarin het bezoekersreglement van Erfgoedhuis De Barrier niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur van Erfgoed Lommel vzw.
 • Het bezoekersreglement van Erfgoedhuis De Barrier werd op woensdag 17 april 2024 door het Bestuursorgaan van Erfgoed Lommel vzw gelezen en goedgekeurd. Vanaf voornoemde datum trad het bezoekersreglement in werking.
 • Het bezoekersreglement van Erfgoedhuis De Barrier is ter inzage beschikbaar op de website van Erfgoed Lommel vzw en in de publieksruimte van Erfgoedhuis De Barrier.
Uw browser is verouderd

Update uw browser voor een optimale weergave. Nu updaten

×