In het kader van de aanleg van het park De Kom zijn bij het uitgraven van een sleuf voor de nutsleidingen enkele menselijke resten aangetroffen. Vervolgens is de standaardprocedure gevolgd, waarbij eerst de politie verwittigd werd en de resten vervolgens via het parket van Hasselt overgedragen werden aan het Instituut voor Forensische Geneeskunde in Leuven. Nadat bleek dat de resten geen verband hielden met een misdaad, heeft Erfgoed Lommel o.l.v. archeoloog Miel Schurmans (Archeohuis De Kolonie) de vondstlocatie geïnspecteerd.

 

 

Sleuf voor nutsvoorzieningen ter hoogte van het koor van de kerk. Foto: Erfgoed Lommel.

De menselijke resten konden gerelateerd worden aan de voormalige begraafplaats bij de St. Jozefkerk. Deze kerk werd ingewijd op 30 december 1852 en in de daaropvolgende jaren werd een kerkhof ingericht ten westen van het gebouw. Deze begraafplaats bleef in gebruik tot 1927, toen de kerk verbouwd en vergroot werd aangezien deze te klein was geworden voor de sterk gegroeide bevolking. Omdat het gebouw naar het westen uitgebreid werd, diende het kerkhof geruimd en verplaatst te worden. Bij deze werkzaamheden zullen enkele menselijke resten achtergebleven zijn in de ondergrond. Bij een verdere inspectie en opvolging van de graafwerkzaamheden zijn geen menselijke resten meer aangetroffen.

Share it!

Uw browser is verouderd

Update uw browser voor een optimale weergave. Nu updaten

×